FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Rekrutacja

WARUNKI PRZYJĘCIA DO POMORSKIEGO STUDIUM SZTUK WIZUALNYCH

Zgodnie ze Statutem, warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:

  • wyrażenie woli w formie pisemnej (wypełnienie i podpisanie ankiety personalnej),
  • przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu),
  • wniesienie bezzwrotnej opłaty wpisowej.

W celu wpisania się na listę słuchaczy należy przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy (wypełnij formularz). Następnie należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły w celu osobistego dopełnienia wymogów wynikających z procesu rekrutacji (tel. +48 58 668 4343 lub +48 508 223 804) oraz wpłacić wpisowe w wysokości 450 PLN.

Uwaga!!! Formularz zgłoszeniowy można również wypełnić osobiście w sekretariacie szkoły. Zapisy trwają cały rok do momentu zamknięcia list na poszczególne kierunki. Kandydaci przyjmowani są w dwóch naborach : do grupy, która rozpoczyna zajęcia we wrześniu oraz do grupy zaczynającej naukę w lutym.

Ilość miejsc na poszczególne kierunki jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, decyzją Dyrekcji PSSW, nie obowiązują rozmowy kwalifikacyjne.