FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Szkoła

POMORSKIE STUDIUM SZTUK WIZUALNYCH jest niepubliczną szkołą policealną, prowadzoną przez firmę MAT-STUDIO, wpisaną do ewidencji szkół pod numerem 44/SZ. Szkoła działa nieprzerwanie od 1996 roku, najpierw pod nazwą MAT-STUDIO Szkoła Makijażu, a od 01 września 2005 roku jako POMORSKIE STUDIUM SZTUK WIZUALNYCH.

Założycielem, właścicielem i dyrektorem Szkoły jest:

Katarzyna Mątewska-Kowalewska, absolwent m.in. Wydziału Pedagogiki Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, oraz The International School of Make-up by Linda Meredith.

W PSSW można zdobyć zawód:

  • wizażysty,
  • stylisty,
  • charakteryzatora.

Programy nauczania stale ulegają aktualizacjom w celu dostosowania do standardów i potrzeb rynków pracy w Polsce i Unii Europejskiej.