FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Szkoła charakteryzacji

POLICEALNE STUDIUM CHARAKTERYZACJI TEATRALNEJ, TELEWIZYJNEJ I FILMOWEJ

Absolwenci Studium Wizażu i Stylizacji mogą bez egzaminów wstępnych kontynuować naukę w Studium Charakteryzacji Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej.

Nauka na drugim roku, oprócz wykładów i ćwiczeń w Studium, wymaga zaliczenia praktyk teatralnych zorganizowanych przez Szkołę.

Warunkiem zaliczenia roku są: pozytywny wynik egzaminu końcowego, zaliczenie praktyk teatralnych, samodzielne wykonanie pracy z zakresu charakteryzacji. Praca ta polega na przedstawieniu dokumentacji - w technice fotograficznej - na poziomie profesjonalnym. Staje się ona wizytówką twórcy, świadectwem jego umiejętności i podstawą do dalszej kariery zawodowej i artystycznej.

Po rocznym okresie nauki Słuchacze Szkoły charakteryzacji spełniający warunki otrzymują Dyplom.

Zajęcia w Studium Charakteryzacji odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny; nauka trwa dwa semestry (10 miesięcy).

W trakcie nauki Szkoła zapewnia 240 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, praktyki charakteryzatorskie w Teatrze Miejskim w Gdyni, w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, w Teatrze Miniatura w Gdańsku oraz wszelkie niezbędne kosmetyki, narzędzia, pomoce naukowe i akcesoria.

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Każdy słuchacz otrzymuje na własność akcesoria do perukarstwa.

Opłaty:

 • wpisowe - 450 PLN - jednorazowa opłata administracyjna,
 • czesne - 550 PLN - comiesięczna opłata za szkołę, płatne z góry do 5-tego każdego miesiąca przelewem na konto szkoły.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

1. Wiadomości wstępne

 • definicja charakteryzacji,
 • krótka historia charakteryzacji,
 • specyfika zawodu,
 • czynniki wpływające na efekt charakteryzacji,
 • oświetlenie,
 • rodzaje materiałów i środków używanych w charakteryzacji,
 • kreowanie postaci,
 • rysunek - kompozycja.

2. Charakteryzacja teatralna i estradowa

 • zasady charakteryzacji teatralnej i estradowej,
 • organizacja pracy w teatrze,
 • dobór odpowiedniej kolorystyki w zależności od charakteru występu i wielkości sceny,
 • technika nakładania szminek,
 • budowanie postaci teatralnej,
 • analiza scenariusza sztuki teatralnej,
 • wpływ oświetlenia na charakteryzację,
 • kostiumologia,
 • efekty specjalne: rany, blizny, brodawki, oparzenia, siniaki, opuchlizny, postarzanie, odmładzanie, efekty brzydoty i zmęczenia, technika przyklejania elementów używanych do efektów specjalnych itd.

3. Perukarstwo:

 • narzędzia i materiały używane w perukarstwie,
 • peruka, rodzaje, zakładanie,
 • projektowanie peruki,
 • nauka wiązania włosów,
 • peruka męska - tupet, zarosty- brody, bokobrody, wąsy, brwi.

4. Charakteryzacja filmowa i telewizyjna:

 • zasady charakteryzacji filmowej i telewizyjnej,
 • organizacja pracy na planie filmowym i w studiu telewizyjnym,
 • współpraca z reżyserem, kostiumologiem lub stylistą,
 • modelowanie twarzy w zależności od oświetlenia,
 • efekty specjalne: rany, blizny, oparzenia, siniaki, opuchlizny, postarzanie, odmładzanie, efekty brzydoty i zmęczenia.

5. Fryzjerstwo:

 • posiwianie, przyciemnianie włosów,
 • czesanie peruk,
 • przypinanie tresek, wplatanie warkoczy,
 • nakładanie peruk,
 • fryzury stylowe.

6. ANTROPOLOGIA KULTURY I TEATRU (CYKL WYKŁADOWY - 10 GODZIN)

7. RYSUNEK - KOMPOZYCJA (CYKL ĆWICZENIOWY - 10 GODZIN)

8. OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI W TEATRZE MIEJSKIM i TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI, TEATRZE WYBRZEŻE I TEATRZE MINIATURA W GDAŃSKU. (PRACA Z ZAWODOWYMI CHARAKTERYZATORAMI PRZY REALIZACJI SPEKTAKLI ZGODNIE Z REPERTUAREM TEATRALNYM.)

*** OPCIONALNIE, PRZEWIDUJE SIĘ PRAKTYKI W TELEWIZJI GDAŃSK PRZY REALIZACJACH DUŻYCH PRODUKCJI TELEWIZYJNYCH, LUB NA PLANACH FILMOWYCH.

9. ZALICZENIA:

 • esej - Antropologia kultury i teatru,
 • pisemna praca semestralna,
 • charakteryzacja do wybranej sztuki teatralnej wg. scenariusza,
 • rysunek - kompozycja, zaliczenie wybranego tematu,
 • komunikacja w technikach charakteryzacji, zaliczenie wybranego tematu,
 • charakteryzacja artystyczna, zaliczenia praktyczne obowiązkowych tematów.

10. DYPLOMOWA SESJA ZDJĘCIOWA.

11. EGZAMIN.